domingo, abril 24, 2011

Jesús ha ressucitat...!!!Mirant enrera...

- Molta gent a la Vetlla de Pasqüa... Gent d’edat... amb moltes ganes de cantar. Gent gran, però. M’animà el cant de l’Exultet...actualitzat i ple d’esperança...no el típic de l’ordenament litúrgic... També m’agradà l’homilia...”la resurrecció de Jesús i la nostra es notarà en l’estimació dels germans i necessitats.”
- Trobada d’amigues i amics a Sant Benet de Bages. Després de comunicar-nos les penes, defuncions i malalties... vàrem quedar per un altre ocasió i fruir de la natura i de les obres d’art cristià.
- “Senyor quantes vegades no he viscut i actuat envers els germans com Vós ens vau ensenyar amb la vostra vida!”. Però el Senyor ens perdonà i recordà que ens salvarà si estem oberts a Ell. Aquesta fou la conclusió de la Celebració de la penitència.
- El Consell pastoral parroquial pateix per poder anunciar l’Amor i Salvació de Jesús al nostre poble. Però en la jornada de reflexió comuna s’aprofundí que la nostra vida ha de créixer en l’actitud acollidora d’amor i d’escolta dels nostres germans i conciutadans en la seva vida de cada dia.
- Quina pena em fan aquells jovenets enganxats a la “droga”... Però en veure els terapeutes, pares, voluntaris... i les seves ganes de superació per ser més lliures em fa pensar que han respost a l’Amor i al Projecte de Déu.

- Com cada setmana el dolor, l’acompanyament als nois i noies malats de l’hospital em recorda l’acompanyament i l’Amor de Jesús en la meva vida.
- Comunitats parroquials empobrides...però el XIII Simposi suggeria “nous models de comunitat cristiana per a un nou contex”...Quina fora l’actitud de Jesús Salvador?
- No sabem gaire com acollir la immigració...però el “curs social en immigració i gestió multicultural” de Caritas ens recorda que les persones volen ser estimades i acollides com Jesús ho feu.