martes, julio 07, 2009

Salut mental i persones sense sostrePRESENTACIÓ

La I Jornada Tècnica de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Sostre de Barcelona: "Salut mental i persones en situació de sense sostre" està organitzada per aquesta Xarxa i és el fruit d'un treball de consens i coordinació amb tots/es els/les agents implicats/des en l'atenció a aquest col·lectiu, agents tant del camp sanitari com del social.

L'any 2005 es constitueix la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Sostre amb la finalitat d'enfortir la capacitat d'organització de la ciutat per acompanyar a persones sense sostre en un procés de recuperació de la màxima autonomia personal i incentivar la detecció i vinculació de les persones sense sostre als recursos existents, tot establint i ampliant el treball conjunt i la col·laboració entre el sector públic i les entitats socials.

Aquesta Xarxa forma part de l'Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva, que s'emmarca dins del Pla Municipal per a la Inclusió social 2005-2010.

La Xarxa d'Atenció a Persones Sense Sostre està formada actualment per 24 organitzacions, de les quals l'Ajuntament de Barcelona n'és la impulsora. Una de les actuacions prioritzades en el pla de treball de la Xarxa està orientada a la intervenció social, i específicament durant l'any 2009 s'ha acordat abordar la temàtica de la salut mental.

És en aquest marc, que es decideix realitzar la I Jornada Técnica de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Sostre amb la temàtica específica de "Salut mental i persones sense sostre". L'objectiu de les jornades consisteix a conèixer, compartir i analitzar la situació tot plantejant estratègies de millora.

-------------------------------------------------------------------------------


Per la seva utilitat i pel seu gran nombre enllaços de caire social us enllaço a la Web de l'Ajuntament de Barcelona: Serveis Socials on hi podreu trobar les entitats que formen part de la Xarxa d'atenció a Persones Sense Sostre i d'altres webs d'informació

1 comentario:

Assumpta dijo...

Justament ara estic llegint un llibre... és una novel·la, o sigui que és ficció, una història d'advocats i, a sobre, passa a Whasington... però el tema de fons és la situació dels Sense sostre i la manca d'ajuts que reben.

Tant en el llibre com en l'enllaç que has posat s'observa que qui fa gran part de la feina són esglésies, parròquies, organitzacions cristianes...