martes, octubre 20, 2009

0,7% a final de legislatura i control dels mercats financers: mesures per eradicar la pobresa


Estem en plena Setmana d'eradicació de la Pobresa i Eduardo Sánchez, president de la CONGDE, ha contestat les preguntes de les i els lectors sobre aquestes jornades reivindicatives i els reptes de futur en aquesta lluita.

+ info: Canalsolidari

No hay comentarios: