miércoles, abril 25, 2012

CURS D'ICONOGRAFIA

US INTERESSA EL TEMA DE LES "ICONES" ?
CURS D'ICONOGRAFIA
 
Lloc de realització

Casa d'Espiritualitat Escolàpies d'Arenys de Mar.- C/ Andreu Guri, 54; C/Antoni Torrent, 43


(ACCESSOS: Trens de rodalies C1
Nacional II i autopista del litoral C32, a 40 km de Barcelona)

Quota

    preu del curs 400 €
    allotjament: Escolàpies d'Arenys de Mar                                
    40 € pensió complerta

 inscripcions i informació
Carme Ayguavives,
Ptge. Arada, 11 – 17800 OLOT
Tels. 972 26 22 10
         628 77 29 69
 
Per confirmar la preinscripció, abans del 30 d'Abril cal fer una bestreta de 150 € al cc de Catalunya Caixa
            2013 1808 92 0100002598.
(Pels assistents de fora d'Espanya:
IBAN: ES62 2013 1808 9201 0000 2598     
BIC: CESCESBBXXX)       
(La resta  es podrà satisfer al començament del Curs)


PROFESSOR
GIANCARLO PELLEGRINI
Titular de l'Studio Iconografico Labarum Coeli de Bologna

ORGANITZACIÓ I COORDINACIÓ DEL CURS
CARME AYGUAVIVES


 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
GIANCARLO PELLEGRINI
Bologna 1957


Llicenciat en Belles Arts i especialista en Història Oriental es dedica a les icones des de 1980.
Va ser deixeble del Pare Georges Drobot de l'Església Russa i d'Aleksandr Stal'nov de l'Acadèmia Teològica de Sant Petersburg. El 1986 va fundar l'Studio Iconografico Labarum Coeli on es dedica a les icones, tant dins l'àmbit eclesiàstic com privat. Des de 1989 i sota el patrocini de l'Associazione Icona, que ell presideix, imparteix cursos d'iconografia a Bologna i a altres ciutats europe.
TEMA DEL CURS
ARCÀNGELS MIQUEL i GABRIEL


            

Horaris
matins de 9 a 13 h
tardes de 15 a 19            
  
Material
Material propi per escriure una icona (a càrrec de l'alumne)
Per daurar: or, coixí, ganivet, polonesa...
Pinzells : es recomana Raphael de marta sèrie 8408 núm. 0 i 2 i d'esquirol (petit gris) sèrie 8354 num. 5 i 10
Altres estris personals com llapis, paleta, cavallet així com draps i bata aniran també a càrrec de l'alumne.
Emulsió, disolvent, gomalaca, bol..., a disposicó de tothom.
La taula, ja preparada, la pot facilitar l'organització, al preu de 40 €....


No hay comentarios: