viernes, abril 13, 2007

"Feliços els qui creuran sense haver vist..."


Tornem a mirar vers l'horitzó...


Aquest horitzó és: "Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres."


- Després de pregar i intentar convertir-nos...

- Després de veure com preguen els altres... els més grans...els no tan grans...i els joves....


Hom es pregunta com visc, renovadament, l'experiència de la Resurrecció ?


- Ha millorat el meu testimoni d'amor envers els altres...i així els jovent també experimenti la Resurrecció a través nostre ?

- Ha quedat com era abans?

- Aparento una millora?

- Confio en la bona disposició de la joventut a rebre el testimoniatge o en desconfio?

- Cerco d'estimar-los i així descobrirem tot plegats l'Amor i la Misericòrdia


O més aviat cerco justificants de la meva manera de fer.

O judico fàcilment els altres i principalment els joves perquè no fan el que nosaltres voldríem.

O és que ha vingut el Senyor a fer cumplir la Llei...?

O potser que la liturgia és més sagrada i més important que el servei a les persones marginades i necessitades?

No és a ells a qui va dirigit el missatge Pasqual: "Jo us envio a vosaltres..."?


BONA PASQUA:"SIGUEM LLUM"

No hay comentarios: