domingo, enero 20, 2013

Noces a Canà i alegria (Io.2,1-12)- Cada cultura celebra els seus esdeveniments.

- Cada cultura els celebra a la seva manera

- A l’Occident hi ha festes assenyalades, al calendari i algunes no hi són, com les noces i l’amor.

- L’amor, cada cultura el celebra, també a la seva manera.

- L’alegria, en celebrar l’amor, és una característica molt pròpia i diversa en cada cultura.

- Jesús i Maria hi són presents en la celebració de les noces i de l’amor i de l’alegria.

- Hi aporten alegría, hi col.laboren aportant allò que hi manca, el vi, en aquesta ocasió, que hi portaría alegria.  

- El creient també, en moltíssimes ocasions  de la vida hi pot aportar esperança, alegria, amor a persones, perquè sap que Déu. Jesús i Maria hi són presents també enmig nostre.

- On hi manqui esperança i confiança hi podrá aportar  vi i amor i alegría.

No hay comentarios: